Gezinstherapie

“Een gezin is de broedplaats waarvan uit onze kinderen de wijde wereld ingaan”

Op zoek naar gezinstherapie in Nijmegen, Wijchen of omgeving? “Samen in Praktijk” nodigt jullie van harte uit in haar praktijk.

Het gezin is de plek waar je kinderen grootbrengt en dit gaat veelal gepaard met een hoop geluk en plezier voor ouders en kinderen. Het is een bijzondere, enerverende en uitdagende taak en vraagt om het nemen van verantwoordelijkheden. Of je nu te maken hebt met jonge kinderen of pubers, het gezin ontwikkelt zich met de jaren mee en elke fase vraagt weer opnieuw zoeken naar antwoorden op nieuwe uitdagingen.

Uitdagingen

Ieder gezin kent zijn eigen uitdagingen die soms kunnen uitmonden in spanningen die zorgen dat je gezin onder druk komt te staan. Zo kunnen er spanningen zijn op het gebied van communicatie met (één van) de kinderen of in de communicatie tussen jullie als ouders. Je staat niet samen op één lijn…Je kunt je zorgen maken over het gedrag van je kind en je voelt je onzeker over een juiste aanpak. Ook schoolproblemen, scheiding of rouw kunnen ervoor zorgen dat je het gevoel hebt de grip op het gezin kwijt te zijn. Problemen in het gezin staan nooit op zichzelf want ze hebben uiteindelijk invloed op het hele gezinssysteem. Wanneer je er samen niet meer uitkomt is dit reden genoeg om in gezinstherapie te gaan.

Gezinstherapie kan hierbij helpen

Samen met de betrokken personen wil ik graag in gesprek gaan om in een veilige omgeving de problemen boven tafel te krijgen. We krijgen samen inzicht in de omgangsvormen en interactiepatronen die jullie hanteren en zien waar de knelpunten zitten. Welke gedachten, gedragingen en gevoelens zijn er aan verbonden en hoe kunnen deze op een gezonde manier naar elkaar geuit worden . Hierdoor kunnen  eventuele ontstane vicieuze cirkels worden doorbroken .
Samen in Praktijk zoekt graag samen met jullie naar de  juiste bijdragen die helpend zijn bij het gezonder functioneren als gezin, waarin een ieder zich gezien en gehoord voelt.

Voor het verkrijgen van meer informatie over gezinstherapie of het maken van een afspraak kan je vrijblijvend contact met me opnemen.

Lees verder over de werkwijze
Vrijblijvend contact opnemen

"Mijn doel is dat ieder gezinslid leert, zijn gezin als schuilplaats te gebruiken, 
als een plek, waar hij emotioneel kan groeien en bijtanken,
als beschermend onderdak, waar iedereen zich geborgen weet.
En ik wil dat iedereen persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn gezin neemt, 
zodat een sfeer gewaarborgd is, die persoonlijke groei bevordert."

Walter Kempler

Liever direct contact met mij?

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Stuur een e-mail Altijd vrijblijvend Bel of Whatsapp 06 10 80 02 67