Gestalttherapie

Wat zou moeten zijn, is het niet.
Daaruit kun je ook niet groeien.
Het is het stilstaan bij wat er is…

Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie is een heel persoonlijke therapie, omdat de therapeut zichtbaar zijn ervaringen inbrengt in het contact met de cliënt. Gestalttherapie wordt ook wel de psychotherapie van het contact genoemd.

Het woord ‘gestalt’ is een niet makkelijk te vertalen woord voor ons in het Nederlands.  We kennen het wel in de uitdrukking dat we ‘gestalte geven aan iets’ of dat ‘het gestalte krijgt. Dit laat zien dat een gestalt onderhevig is aan verandering afhankelijk van waartoe het in relatie staat. Gestalttherapie gaat ervan uit dat iets of iemand altijd onderdeel uitmaakt van één groter geheel en de manier waarop een persoon gestalte krijgt afhangt van zijn samenhang met het veld of de omgeving waarin hij zich bevindt. Vanwege de veranderlijke omgeving heeft  een persoon steeds andere behoeftes . Als moeder heb je ander behoeftes dan als vriendin.’ Het is van belang dat je op een creatieve manier leert te kunnen voldoen aan je behoeftes. De gestalttherapie gaat ervan uit dat mens en dier heel goed weten wat ze nodig hebben.

Het afmaken van onaffe zaken

Binnen de Gestalttherapie is het van belang dat gestaltes ‘geheel worden’ dan wel ‘afgemaakt worden’. Pas dan kan het naar de achtergrond verdwijnen en is er plaats voor iets nieuws. Problemen vanuit het verleden die nog steeds van invloed zijn op het dagelijks leven worden opgelost middels het ‘nu principe’.  De focus wordt gericht op wat er hier en nu, op het moment van contact, speelt binnen de persoon en in de interactie met de therapeut. Daarnaast richt de therapeut zich op het  hoe en wat in plaats van het waarom.  Het gaat om het beleven en gewaarworden wat er zich afspeelt in het verbale en nonverbale ( en dus ook in het lichaam). Hierin zit de kern van de potentiële verandering.

Gestalttherapie spreekt niet over goed en slecht, gezond en ziek. We hebben ooit keuzes gemaakt die op dat moment dienden in het leven. Bijvoorbeeld om flink te zijn. Toen was dat misschien een juiste oplossing, maar geldt dat nu nog steeds? Of beperken we ons door onbewust aan deze keuze vast te blijven houden. We zitten vast in beperkende patronen. Door weer bewust te worden welke keuzes ons misschien beperken kunnen we eventueel nieuwe, creatieve oplossingen vinden.

Verlangen om te veranderen

Veel mensen die in therapie komen lopen tegen dingen aan en willen graag veranderen, want dan word ik echt gelukkig! “Als ik maar eens niet zo kritisch was op iedereen, dan zouden mensen me aardiger vinden… Als ik nou gewoon eens wat zekerder was, als ik minder gevoelig zou zijn, als ik me niet zo alleen zou voelen….enz. enz”. Iedereen kent die verlangens wel. Echter de manier waarop we die verandering proberen te bereiken is door vooral heel kritisch, afkeurend en beschaamd naar onszelf te kijken. We leggen de lat hoog door ons  zelf te ver- en beoordelen. We willen iemand worden die we niet zijn.
Gestalttherapie staat  stil bij de goede reden die je hebt voor je gedrag. Aan dit  gedrag ligt vaak een diepe angst of een verlangen ten grondslag. Dit gedrag leer je niet af door hard te werken, jezelf te forceren, idealiseren of te overtuigen. Verandering vindt niet plaats door een krampachtige poging om te veranderen, maar wel als iemand tijd en inspanning neemt om stil te staan bij wat er werkelijk in hem omgaat en hoe zijn wereld hem raakt. Wanneer je kunt voelen wat je nodig hebt, kun  je vandaar uit keuzes maken. Groei ontstaat uit wat er wel is en dat ben jij zoals je bent. Jezelf kunnen omarmen om wie je bent.

Je kunt van een konijn geen leeuw maken.
Je moet een konijn laten zien wie hij is en welk gedrag er bij hem past.
Wanneer hij weet dat hij een konijn is en geen leeuw, zal hij het voedsel eten dat bij een konijn hoort,
zal hij zich bewegen als een konijn en het gedrag vertonen dat bij een konijn hoort.
Voorbeeld Jan van Dusschoten, Gestalttherapeut coach and care 

"Groei, transformatie vindt plaats in de lijn van wie je zelf bent"

Liever direct contact met mij?

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Stuur een e-mail Altijd vrijblijvend Bel of Whatsapp 06 10 80 02 67