Privacy

De gesprekken die je bij Samen in Praktijk voert zijn vertrouwelijk. Vertrouwen is cruciaal voor het therapeutische contact en daarom wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.

Ik ben voor de uitoefening van mijn beroep gehouden aan de Beroepscode van de beroepsverenigingen waar in ben aangesloten en aan de op dit punt geldende wet- en regelgeving. Op grond daarvan ben ik verplicht tot geheimhouding van de informatie die je met mij deelt.

Bij het geven van therapie ben ik verplicht om aan verslaglegging en dossiervorming te doen. Hierbij wordt persoonlijke gezondheidsinformatie vastgelegd, die privacygevoelig is en waarvoor gelukkig wettelijke bescherming geldt.

Als onderdeel van de intake vraag ik jou om toestemming voor het veilig vastleggen van jouw gegevens voor zover noodzakelijk voor een goede hulpverlening. Dit gebeurt door het toesturen van een digitale versie van mijn behandelovereenkomst. In deze behandelovereenkomst verwijs ik naar de privacy verklaring op mijn website. Als cliënt vraag ik je deze behandelovereenkomst voor de vervolgafspraak in te vullen en aan te geven dat je akkoord gaat met de inhoud. Bij voorkeur ontvang ik de behandelovereenkomst dan digitaal retour.

Voor de borging van de veiligheid van deze gegevens heb ik een informatiebeveiligingsbeleid en maak ik gebruik van veilige praktijksoftware (Zorgadmin). Zowel Samen in Praktijk als de praktijksoftware streven naar het voldoen aan de norm voor informatiebeveiliging in gezondheidszorg, NEN 7510 . Hiermee voldoe ik aan de wettelijke verplichtingen uit de ‘Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (WGBO), ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’(AVG), ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ (Wkkgz) en de beroepscodes van de instanties waarbij ik me heb aangesloten. Zie Beroepscode RBCZ

Liever direct contact met mij?

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.

Stuur een e-mail Altijd vrijblijvend Bel of Whatsapp 06 10 80 02 67